برای تونیک نتیجه 35 سال تلاش دلسوزانه ...

برایتونیک چیست؟

برای تونیک  مجموعه است از الفاظ و تفکرات،خلاقیت  و حرکات سالمساز ورزشی که ورزشکار را به سوی تندرستی هدایت می نماید و قابل اجرا برای همگان می باشد.همه افراد جامعه با هر شرایط جسمی حتی(معلولین و نابینایان و افراد استثنایی)می تواننند حرکات زیبای تونیک را اجرا نمایند.

برای تونیک نتیجه 35 سال تلاش دلسوزانه بانویی است به نام خانم یاسمن مویدی ایشان اولین بنیان گذار ورزش های گروهی در ایران هستند.و صد ها مرکز ورزشی در تمام نقاط کشور تاسیس کرده اند.

خانم یاسمن مویدی همواره در زمینه کار های اجتماعی و فرهنگی حضوری پر رنگ و فعالی دارند ایشان ریس انجمن دوستی ایران فرانسه هستند و همچنین مشاور اتاق بازرگانی فرانسه وهفته گذشته  در همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور شرکت داشته اند. و بعد از 35 سال تلاش و مطالعه موفق به ابدا روشی شده اند که می تواند تحول عظیمی در  ورزش جهان بوجود آورد.

http://brailletonik.persiangig.com/aerobic.jpg

 

گزارش تخلف
بعدی